Ron's weblog 2012                  

 Archief logboek  2006  /  logboek 2007 / logboek 2008 / logboek 2009 / logboek 2010 / logboek 2011

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-
81166808

 

Klik op onderwerp in inhoudsopgave om naar stuk te springen

====================================================================================================

Maandag 19 november 2012: Wanneer komen die krimpgelden op de juiste plaats terecht!!

Vorig jaar is er  met een aantal provincies en het ministerie gesproken over het beschikbaar stellen van gelden aan provincies met een krimpregio binnen hun grondgebied. Een en ander heeft  betrekking op de herverdeling van het provinciefonds. Er is geen extra geld maar minder korting dan eerder was voorzien. Er was sprake van een soort krimptoets waardoor er eigenlijk meer geld is.  In Zeeland lijkt het er op dat de gelden voor veel andere zaken gebruikt worden en nagenoeg niet voor krimp gerelateerde zaken. (Rapporteerde ook eerder de Rekenkamer)

 

Na jaren om geld geknokt te hebben voor Zeeuws Vlaanderen als onze topkrimpregio, gaat de Provincie er mee schuiven.  Als in Zeeuws Vlaanderen gedurende 10 jaar 180 woningen van de  woningmarkt kunnen worden gehaald is Zeeuws Vlaanderen krimpgebied af, his er geen verpaupering meer en is er sprake van waardebehoud van het resterende bezit.

180 maal € 50.000 (verwerving en sloop) kost 9 miljoen. Dit is alleen nog maar een plannetje aangaande de woningbouw. Daarnaast zijn er ook nog te saneren voorzieningen en opgaven om ons gebied aantrekkelijk te maken om onze economische motoren te voorzien van arbeidspotentieel.

 

Op dit moment zit heel Nederland in een dip. Gevaar is dan dat de gelden ingezet worden op plaatsen met andere problematiek.

 

Bijgaand het Eindrapport verdeelmodel provinciefonds. 
Voor krimp zie Hoofdstuk 4.6 “Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening” pag. 33 ev.

In tabel 4.5. zijn de bedragen voor de transitieopgave (krimp) opgenomen. Niet voorgeschreven is dat de provincies verantwoording afleggen over de mate waarin zij deze middelen daadwerkelijk inzetten voor de transitieopgave. Het gaat om 9 miljoen per jaar. Ze zouden er ook uit andere potjes eigenlijk nog wat bij moeten leggen.

Vanavond heb ik een mail gestuurd naar gedeputeerde van Heukelom en hem gevraagd om zijn gedane toezegging in de laatste PS-vergadering nog voor de commissie BFW van 30 november a.s. na te komen. De toezegging was om een overzicht te geven van hoe het extra geld is ingezet.

Artikelenbank/0_Brief_colleges_Zvl_aan_PS_inzake_krimpgelden.pdf

Artikelenbank/0_Brief aan GS nieuw verdeelmodel provfonds.pdf

Artikelenbank/0_eindrapport verdeelmodel provinciefonds 28 maart.pdf

Artikelenbank/0_brief TK nieuw verdeelmodel provfonds.pdf

Voor reacties: ron@rondekort.nl

Naar boven

 

Dinsdag 14 augustus 2012: Bibliotheek nieuwe stijl in Vogelwaarde geopend

Vandaag ging voor de eerste keer de onbemande bibliotheekopen in Vogelwaarde. De ingang is nu gesitueerd aan de Meidoornstraat. Op de glazen schuifdeur staat netjes gegraveerd dat de bibliotheekis gefinancierd met gelden van de gemeente Hulst en de provincie Zeeland.

Met het biebpasje kan alle dagen van de week een bezoek worden gebracht om via internet bestelde boeken opte halen of boeken voor de jeugd. Op deze eerste dag waren een paar biebmedewerkers aanwezig om alle vragen te beantwoorden en ook om te helpen met scannen van de boeken. Ook directeur Rudy Crombeen was aanwezig om de gang van zaken in ogenschouw te nemen.

Een mooie ruimte met toch nog een behoorlijke collectie boeken voor de jeugd. De ouderen dienen boeken te bestellen thuis via internet of op de pc die aanwezig is in de mediatheek. Voor ophalen kan men dus dagelijks terecht na schooltijd tot 20.00 uur. En zaterdag en zondag van 8.00 tot 20.00 uur.

Door de kasten met boeken te verrijden naar de kant ontstaat er een mooie ruimte die door de basisschool kan worden gebruikt. Vogelwaarde is weer een mooie voorziening rijker waar hopenlijk jong en oud veel gebruik van zal maken.

Voor reacties: ron@rondekort.nl

Naar boven

===================================================================================== 

Zondag 12 augustus 2012: Brief aan fractievoorzitters Tweede Kamer

Afgelopen week schreef Johan Robesin, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland weer een opgewonden brief aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In die brief  zette hij weer het beeld neer dat er erg grote weerstand zou zijn tegen de plannen in het Zwin, Waterdunen en Perkpolder. Klik hier voor brief van Robesin.

Ik kon het niet laten daar toch een reactie op te geven want het zou erg jammer zijn dat er een verkeerd beeld naar de landelijke politiek zou uitgaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan:                  Voorzitters van de Tweede Kamerfracties der Staten Generaal

Betreft:               Torentje-waardige zaken

Bijlagen:               Brieven van dhr. Robesin

Vogelwaarde, 11 augustus 2012

Geachte voorzitters der Tweede Kamerfracties,

Bijgaande brieven heeft u afgelopen week mogen ontvangen van dhr. Robesin, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland en ook wel bekend bij u als 'de man van het Torentje'.

De komst van de Westerscheldetunnel en het daarmee wegvallen van auto- / vrachtverkeer via de veren over de Westerschelde leidde tot economische achteruitgang van de beide uiteinden van Zeeuws-Vlaanderen. Plan Waterdunen en plan Perkpolder zijn van grote economische waarde voor de regio om dit te compenseren. In zijn brieven doet dhr. Robesin voorkomen dat heel Zeeland tegen de projecten in het Zwin, Waterdunen en Perkpolder is. Deze voorstelling van zaken doet de waarheid geweld aan. In beide betrokken gemeenteraden hebben de voornoemde plannen in besluitvormende vergaderingen steeds op brede steun mogen rekenen. Als voorbeeld geef ik u de besluitvorming over plan Perkpolder in de gemeenteraad van Hulst waar 20 van de 21 raadsleden voor de plannen stemden.

Zeeland staat voor uitdagingen die uw aandacht veel harder nodig hebben. Demografische transitie die leidt tot druk op het voorzieningenniveau (behoud van goede onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen). Het verduurzamen en daarmee toekomst bestendig maken van de Zeeuwse industrie (daar worden de Zeeuwse boterhammen verdiend!). Het feit dat Zeeland het tweede risicogebied van Nederland is. Grensarbeid die voor Belgen en Nederlanders anno 2012 nog steeds voor problemen zorgt (pensioenen).

Solidariteitsproblemen in de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De instandhouding van de intercityverbinding. De positie van de Zeeuwse havens. Allemaal echt Torentje-waardige onderwerpen.

Ik vertrouw er op dat u een breder beeld van Zeeland heeft dan dhr. Robesin. 

Met vriendelijke Zeeuwse groeten,

  

R.P.M. (Ron) de Kort

Lid Provinciale Staten van Zeeland voor de Partij van de Arbeid

- - - - - - - - - - - - - -

Volledige brief klik hier

Voor reacties: ron@rondekort.nl

Naar boven

====================================================================================

Zaterdag 14 januari 2012: Reeën en ganzen vanaf Thijs Kramer Uitkijktoren

Thijs Kramer uitkijktorenOnlangs konden we aanlooproute naar de nieuwe uitkijktoren bij het Groot Eiland niet vinden. M’n zwager, geboren naast het Groot Eiland, wist het wel en vandaag zijn we eens gaan kijken.
Voor we de uitkijktoren konden bereiken gingen honderden ganzen, die in de weide zaten naast het pas, de lucht in.
Vanuit de uitkijktoren was er een mooi zicht op de omgeving en konden we oa zien dat er tientallen reeen rondliepen. Natuurlijke vijanden zullen er niet zijn dus groeit de populatie als kool. Over een paar maanden zullen we nog eens gaan kijken en gaan we zeker een goede verrekijker meenemen. En de zoomlens van 300 mm monteren op de Nikon.

Voor foto's van ons bezoek, klik hier

Voor reacties: ron@rondekort.nl

Naar boven

========================================================================================

Vrijdag 13 januari 2012: ROC in Terneuzen: Wat een argumentatie!!

Afgelopen weken is er wat afgeschreven in de regionale kranten over het besluit om het hoofdkantoor van de gefuseerde ROC's in Terneuzen te plaatsen. Dat besluit was eigenlijk al bijna een jaar geleden genomen en was dus eigenlijk geen verrassing meer toen het onlangs formeel naar buiten werd gebracht.
Op 30 maart 2011 werd door de Raden van Toezicht van ROC Zeeland en ROC Westerschelde besloten tot het fuseren van beide instellingen. Dit besluit was inclusief de voorgenomen huisvesting van bestuur en ondersteunende diensten in Terneuzen. De meerkosten zouden niet ten koste mogen gaan van het onderwijs. Externe partijen (gemeenten en bedrijven) zouden extra bedragen hiervoor betalen. Alles daarover heeft inmiddels in de krant gestaan. Feit is dat de gemeenten en bedrijven (Dow en Zorgsaam) hun verantwoordelijkheid namen en de toezeggingen effectueerden.
Met het besluit om het hoofdkantoor in Terneuzen te plaatsen werd een belangrijk advies van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (Ed d'Hondt) opgevolgd. Een logisch advies omdat de Kanaalzone ook de economische motor van Zeeland is en door dit besluit er een evenwichtige verdeling in onderwijsland zou ontstaan in Zeeland. Immers de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, de Roosevelt Academie in Middelburg en nu dus het ROC in Terneuzen. Door de coalitiepartijen werd het bij de formatie ook opgenomen in het coalitieprogramma Stuwende Krachten en werd een half miljoen euro gereserveerd.

De keuze voor Terneuzen heeft men op goede gronden gedaan: het is goed voor Zeeuws-Vlaanderen, een krimpgebied met een nare demografische ontwikkeling, goed om de noodzakelijke variëteit terug in het arbeidsaanbod te krijgen, goed tegen krimp en om nog heel veel meer andere argumenten. De top van het beroepsonderwijs, zo belangrijk voor de economische ontwikkeling in deze Kanaalzone, plaatsen in dat ambtelijke Middelburg, zou funest zijn voor dat beroepsonderwijs. Ver van het echte leven, ver van de dynamiek en van de bedrijvigheid.

Vandaag stond in de krant een stukje waarin de voorzitter van de OR van ROC Zeeland werd geciteerd. Dat die Terneuzen al ziet als een `perifeer gebied` is gewoon schandalig. Nog geen 30 kilometer van Middelburg en je wordt al gezien als een uithoek. Hoe verzint die man dat. Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen wegzetten als een gebied waar je niet wil werken en zeker ook niet wil doodgaan. Schandalig gewoon. In de geesten van veel mensen is die Westerschelde een behoorlijke barrière, zelfs met de vaste verbinding dmv een tunnel.

ZEEUWS-VLAANDEREN IS HET CENTRUM VAN EUROPA

Als de grootste werkgevers uit de regio zich achter dit soort ontwikkelingen stellen doen ze dat niet voor niks. Zij maken zich bezorgd over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen banen bieden maar ook voor de partners van hun toekomstige werknemers dienen er banen te zijn.

Een betere analyse van de kwestie stond vandaag in BNDeStem van de hand van Henk Boot.

Laat ons snel aan de slag gaan en deze nare discussie vergeten. En alle aandacht weer geven aan het beroepsonderwijs dat het, ook met deze fusie, nog moeilijk genoeg zal krijgen. En wat de naam betreft, laat het gewoon ROC Zeeland blijven heten.

Voor reacties: ron@rondekort.nl

Naar boven


Zondag 8 januari 2012: Komende vestingfeesten en Mathilde

Komende week komt het bestuur van stichting De Hulster Vesting, verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse vestingfeesten in Hulst, voor de eerste keer dit jaar bijeen. In deze bijeenkomst gaan we brainstormen over de komende feesten met een aantal externen over de invulling van komende feesten. Deze keer willen we een sterke link leggen met de Nieuwe Bierkaai, en met name met het water dat komende maanden gereed komt.

Dinsdag gaan we kijken naar de voorstelling van Mathilde in het Scheldetheater in Terneuzen. Ben benieuwd.

Zondag 8 januari 2012: Eerste weekje van Louis

Op vrijdag 30 december werd dus Louis geboren. Diezelfde dag zijn we 's middags naar Leidsche Rijn getrokken om die mooie aanwinst te aanschouwen. Was een geweldig mooi kereltje. De moeder had de bevalling prima doorstaan en was al redelijk monter. Om de familie (Evelien, Olivier, Floris en Louis) niet te veel voor de voeten te lopen, hebben we een nachtje geslapen in hotel Mitland. Mooi gelegen aan de noordkant van Utrecht.
De volgende dag zijn we terug gegaan en hebben de nodige boodschapjes gedaan.

Hiernaast zie je de foto die is genomen toen Louis met z'n ouders en broertje voor de eerste keer naar buiten ging: vrijdag 6 januari 2012.

Momenteel heeft Louis nogal last van z'n darmpjes en huilt erg veel. Dat betekent dat de nachtrust van de ouders er wel bij inschiet. Omdat de papa ook vakantie had was het nog te doen, maar nu die weer moet gaan werken, wordt het wat lastiger. Ook Floris moet wat wennen aan nieuwe broertje.

Daarom maar afgesproken dat Evelien met de 2 kinderen komende week maar eens een paar daagjes naar Zeeland komen om wat uit te rusten. Zullen oma en opa wel even de zorg voor de kindjes op zich nemen. Met Floris naar de buurman die meer dan 100 koeien op stal heeft staan vind ie zeker leuk.

Zondag 1 januari 2012: Beste wensen

Marijke en ik wensen iedereen het allerbeste toe. Vooreerst een goede gezondheid en dat alle voornemens en wensen maar uit mogen komen. 2011 is prachtig geeindigd met de geboorte van onze tweede kleinzoon Louis Lieven Copijn, zie in logboek 2011 30 december)

Nu op naar de geboorte van onze eerste kleindochter (van dochter Marjolein en schoonzoon Jorg) rond 20 maart a.s.

Naar boven

===================================================================================================================