Ron's weblog 2011                  

 Archief logboek  2006  /  logboek 2007 / logboek 2008 / logboek 2009 / logboek 2010 / logboek 2011

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-
81166808

 

Klik op onderwerp in inhoudsopgave om naar stuk te springen

====================================================================================================

Vrijdag 30 december 2011: Kleinzoon Louis geboren

Vanmorgen om 4.24 uur is onze tweede kleinzoon Louis geboren. Hij woog 3600 gram en was 53 cm lang. We zijn er direct 2 daagjes naar toe geweest.

Louis Lieven Copijn

Vrijdag 23 december 2011: Bieb Vogelwaarde blijft open voorlopig

Onlangs kregen de inwoners van Vogelwaarde bericht dat per 1 januari de bibliotheek in het Dorpscentrum zou sluiten. Ook stond in die brief dat de mediatheek voorlopig nog niet kon worden gebruikt en dat de lezers in Vogelwaarde tot medio 2012 waren aangewezen op de bibliotheken in Kloosterzande en Hulst.
Dat was niet zoals het begin 2011 was voorgesteld bij de vaststelling van de biobliotheekvisie.
Doordat in de raadsvergadering van 22 december de Partij van de Arbeid-fractie ook de motie van de oppositie steunde om de bibliotheek open te houden, kreeg deze een meerderheid en blijft de bibliotheek open todat de lezers terecht kunnen in de mediatheek in de basisschool.
Op verzoek van wethouder van Driessche was door de directeur van de bibliotheek een overzicht gemaakt wat het allemaal zou gaan kosten om de bieb open te houden. Een belachelijk lijstje waarin kosten werden opgevoerd die in de komende maanden toch moeten worden gemaakt. Gedlukkig waren er voldoende raadsleden om dit ballontje door te prikken.
Luister naar audio-verslag raadsvergadering

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Woensdag 23 november 2011: Aanvraag megastallen met stukken

Vandaag de stukken voor de aanvraag van een megastal bij de Kamperweg ontvangen. Zijn hieronder te downloaden. Houd er rekening mee dat dit even kan duren vanwege de grootte.

Aanvraag omgevingsvergunning Milieu (5 mb)

Milieu-effectrapportage Kamperweg(MER) deel 1 (10 mb)

Milieu-effectrapportage Kamperweg(MER) deel 2 (10 mb)

Overigens is intussen besloten dat de Mer's zullen worden aangevuld tot een plan-mer. Vermoedelijk zal dit pas in januari 2012 gebeuren.

De termijn voor het indienen van de zienswijzen schort met dezelfde periode op.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

Zondag 20 november 2011: Riskante beleidsvrijheid in Jeugdzorg

In Binnenlands Bestuur van deze week stond een prima artikel van hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Douwe Jan Elzinga. In het artikel legt hij de vinger op de zere plek bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Met minder geld kun je natuurlijk niet dezelfde zaken blijven doen en dus zal het ergens wel gaan nijpen. Een zorg die onze fractie, maar gelukkig ook de meeste andere statenfracties delen. Voor volledig artikel klik hier.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

Zondag 20 november 2011: KCBII???

Momenteel wordt er binnen de provincie druk gediscussieerd over een voorstel van DELTA NV aan de aandeelhoudervergadering om budget beschikbaar te stellen voor het  voorbereidingstraject KCB II, de tweede kerncentrale in Borssele. Het gaat hier om een bedrag van 110 miljoen euro die door Delta moet worden betaald, voor nog eens 110 miljoen euro moet een private partij opdraaien, die er nog niet is.
Afgelopen tijd is er binnen de commissie BFW al diverse keren over gesproken of zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Over het algemeen is daar Delta leidend in en kunnen we vaststellen dat de ontvangen informatie erg eenzijdig is en dus steeds pleit voor de bouw van die 2e kerncentrale.
Ik denk dat het tijd wordt dat PS zelf wat meer regie gaat voeren in deze kwestie. Mijn voorstel zou zijn om een door PS (en statenfriffie) georganiseerde dag waarbij allerlei deskundigen hun licht op de zaak kunnen laten schijnen. Dus niet alleen steeds de voorstanders, maar ook wetenschappers die tegen verdere uitbreiding van kernenergie zijn. Denk daar bv aan de wetenschappers van CE Delft die afgelopen week nog een rapport hebben doen verschijnen. Hierin wordt overduidelijk gemaakt dat kiezen voor een tweede kerncentrale erg onverstandig zou zijn. Voor rapport klik hier.
(downloaden duurt een paar seconden) Conclusies hier.
Nog een rapport over kosten en prijzen.
(downloaden duurt een paar seconden) Lees en huiver!!
Conclusies van dat rapport hier
Veel informatie op http://www.ce.nl/home
(downloaden duurt een paar seconden)

 

Veel informatie vind je ook op http://www.tegenstroom.nl/
Actiegroep Borssele2 Nee: http://www.borssele2nee.nl/wordpress/?p=215

Wat mij ook wel opvalt is dat er bij de gemeentelijke aandeelhouders nauwelijks tot niet wordt gediscussieerd over de 2e kerncentrale. Meestal komt dat omdat de gemeentelijke vertegenwoordigers naar de Aandeelhoudersvergadering dit nooit overleggen met de gemeenteraad. Hoogstens binnen het college van B&W.
Zo keek ik gisteren bij de gemeente Hulst op het RIS (Raads Informatie Systeem) en vond ook bij de ingekomen stukken helemaal niets over dit onderwerp. Ook niet in het besloten deel. Terwijl de stukken toch al medio oktober bij de gemeente zijn binnengekomen.
Noemt Delta dat dan draagvlak????!!!
Bij bijna de helft van de aandeelhouders is dus geen enkele democratische rechtvaardiging omdat de volksvertegenwoordigers dus gewoon niet worden geraadpleegd!!

Aanvulling maandag 21 november 2011:
Het is toch eigenlijk van de gekke dat gemeenteraden zo weinig worden betrokken in de besluitvorming. Met een positief besluit zetten ze vele miljoenen aan dividenduitkeringen op het spel. Zijn zij zich daar van bewust? De komende jaren geen dividenduyitkering meer, wat betekent dat voor die gemeenten die het toch al moeilijk krijgen.
Zelfs oud-commissaris Delta NV en prominent VVD-er twijfelt openlijk in PZC van vandaag over Borssele 2:

staten/20111121_Te_Gast_Huisman_kernenergie.pdf (downloaden duurt een paar seconden)

Zelfs CDA-minister van EL&I Verhagen wil niet zelf investeren in een tweede centrale omdat ook hij de risico's veel te groot vind. Maar wel de Zeeuwen de risico's laten lopen!!! Als een tweede kerncentrale van nationaal belang is, dan ook het Rijk laten meebetalen in de voorbereiding ervan.
In plaats al dat (zeeuwse) geld te steken in de 2e kerncentrale zou Delta dit ook als volgt kunnen inzedtten:

 • Investeren in groene energie middels 500.000 zonnepanelen, voor elke Zeeuw 2 panelen met daarnaast aanbieden van goedkope panelen voor verdere uitbreiding

 • Infrastructuur middels glasvezel in elk huis en bedrijf

 • Sociaal  middels garantstelling voor bouw van ziekenhuis voor planbare zorg en het zo snel mogelijk tolvrij maken van de tunnel

We mogen Zeeland niet verkwanselen!!!

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

 

Zondag 13 november 2011: Opcenten en OV voor MBO

Ing. B. ErbisimVoor de vergadering van Provinciale Staten van afgelopen vrijdag waren niet overdreven veel moties ingediend, maar er waren er wel 3 die gingen over het mogelijk maken van een ov-kaart voor MBO-leerlingen van 16 - 17 jaar.
Onze motie (en ook die van de PVV) was een opdracht richting college van GS om ruim voor aanvang van het schooljaar 2012-2013 te komen met een voorstel om voor de doelgroep een regeling te maken die er voor zou zorgen dat er een stevige korting zou zijn.De SP-motie ging nog een stuk verder en of die de juridische toets zou doorstaan, valt te betwijfelen.

De letterlijke tekst van de PvdA-motie luidde:

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 11 november 2011

 Overwegende dat:

 

§  Zeeuwse (MBO)-leerlingen vaak lange afstanden moeten reizen om hun gewenste opleiding te volgen en hiervoor veelal gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en deze afstanden als gevolg van de krimp groter worden.

§  Zeeuwse (MBO)-leerlingen onder de 18 jaar nog niet beschikken over een studiebeurs en een landelijke OV-jaarkaart en zij (en vaak hun ouders / verzorgers) de volledige openbaar vervoerkosten moet dragen.

§  De mogelijkheid bestaat om op de OV-chipkaart een maandelijks vrij reisrecht te vestigen voor de doelgroep jongeren tussen de 12 en 18 jaar waarmee zij per de bus kunnen reizen.

§  De provinciale plannen voor bereikbaarheid ook openbaar vervoer behelzen.

 

Spreken als mening uit dat:

 

§  Het wenselijk is om het openbaar vervoer voor (MBO)-leerlingen tussen de 12 en 18 jaar in Zeeland goedkoper te maken waardoor zij niet geconfronteerd worden met buitensporige vervoerskosten, omdat onderwijsinstellingen op steeds verdere afstand komen te liggen.

 

 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op om een regeling voor een vrij reisrecht op de OV-chipkaart voor (MBO)-leerlingen tussen de 12 en 18 jaar te ontwikkelen en ruim voor het aanvangen van het schooljaar 2012-2013 met een voorstel richting Provinciale Staten te komen.

 

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

R.P.M. de KortËen meerderheid van onze fractie vond de toezegging van gedeputeerde van Heukelom om dit mee te nemen in een veelomvattender plan, waarmee hij zomer 2012 zou komen, voldoende en werd onze motie ingetrokken.
Voor mij en mijn collega Bayram Erbisim was het duidelijk dat dit voor 2015 niets meer zou opleveren voor de MBO-ers.
Bovendien vond onze fractie al dat de bestemming van de extra opcenten verkeerd was. De burgers in Zeeland gaan gewoonweg meer betalen maar krijgen er vrijwel niets voor terug. Daarom hebben wij (Bayram en ondergetekende) tegen de verhoging van de opcenten gestemd. Door het ontbreken van een Statenlid van de PvdA en van de SP konden we helaas de verhoging niet tegenhouden.

Wat ons betreft hadden we gewoon moeten vasthouden aan onze eigen motie. Gezien de houding van de andere coalitiepartijen lijkt het er nu op dat de MBO-ers met hoge kosten opgezadeld blijven zitten. En dat met oplopende reistijden voor velen door de fusie van de ROC's, waardoor opleidingen over en weer worden gecentraliseerd. Jammer, een gemiste kans.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Vrijdag 11 november 2011: Toch een varkensinvasie?

slideshow varkens 1Gisteren kreeg ik in mijn e-mailbox weer de wekelijkse berichten van de gemeente Hulst, zoals zij ook worden gepubliceerd in het ZVA.
Het waren maar 3 berichten maar 2 daarvan waren meldingen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor varkensstallen. Dat was even schrikken!

 

Nog een bewaarde webpagina uit 2006: www.rondekort.nl/Varkens/varkens.htm

 

 

 

 1. Aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectrapportage Rummersdijkstraat te Hengstdijk

Het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensstal voor 6720 vleesvarkens aan de Rummersdijkstraat ong. te Hengstdijk.

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Hulst

Locatie: HENGSTDIJK,Rummersdijkstraat

Publicatiedatum: 2011-11-10

http://www.gemeentehulst.nl/content.jsp?objectid=19218

 1. Aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectrapportage Kamperweg te Vogelwaarde

Het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensstal voor 6720 vleesvarkens aan de Kamperweg ong. te Vogelwaarde.

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Hulst

Locatie: HULST,ST JANSTEEN,KAPELLEBRUG,HEIKANT,CLINGE,NIEUW NAMEN,GRAAUW,VOGELWAARDE,TERHOLE,KUITAART,HENGSTDYK,LAMSWAARDE,KLOOSTERZANDE,WALSOORDEN,OSSENISSE

Publicatiedatum: 2011-11-10

http://www.gemeentehulst.nl/content.jsp?objectid=19219

Geen goede berichten dus. Direct vanmorgen kwam er eenm e-mailwisseling opgang tussen de actiegroep tegen de varkensinvasie. Deze actiegroep was al weer een paar jaar in ruste, maar naar verwachting zal die op korte termijn wel weer bij elkaar komen en kunnen de oude dossiers weer op tafel komen.

Ook vanmorgen onze gedeputeerde ingeseind om een en ander even uit te zoeken op het provinciehuis. Ook de raadsfractie en wethouder van de PvdA in Hulst zijn inmiddels gekend in deze aanvraag.

Wordt vervolgd

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

Donderdag 3 november 2011 : Van bibliotheek naar mediatheek met hobbels

Op vrijdag 28 oktober viel er bij alle leden van de bibliotheek in Vogelwaarde een brief op de deurmat. Ook bij ons.
Ik schrok mij een hoedje. Wat ik daar las kwam niet overeen met hetgeen voor Vogelwaarde was afgesproken bij het vaststellen van de Bibliotheekvisie in februari dit jaar.
Vogelwaarde had al vele jaren een kleine bibliotheek op de bovenverdieping van het Dorpscentrum. In de bibliotheekvisie zou deze bibliotheek verdwijnen en plaatsmaken voor een mediatheek in de basisschool. Alle basisscholen in onze gemeente zouden een mediatheek of wisselcollectie krijgen. Voor de meeste kernen zoals Sint Jansteen, Clinge en alle andere kernen met basisscholen een grote vooruitgang omdat daar maar een enkel uurtje per week een bibliobus komt.
In Vogelwaarde zou deze mediatheek bovendien zodanig worden uitgerust dat de leden daar dagelijks vele uren terecht zouden kunnen om via internet bestelde boeken op te halen of ook weer in te leveren. Een dergelijke voorziening draait al enige tijd naar volle tevredenheid in Zaamslag.

In de bewuste brief werd echter nergens iets vermeld over de mogelijkheid van afhalen en brengen. En dat was voor mij en onze fractie nu net belangrijk om ons over de streep te trekken. Immers vele dorpen in onze gemeente hadden nu niets en zouden allemaal een boekenvoorziening krijgen op de basisscholen.


Voor de brief klik hier.

Direct heb ik contact gezocht met wethouder Frank van Driessche. Ondanks zijn vakantie kreeg ik hem toch te pakken en ook hij was over het ontbreken van die mogelijkheid om af te halen, erg verbaasd.
Tijdens de behandeling van de bibliotheekvisie hadden hij en de directeur Rudi Crombeen hierover duidelijke toezeggingen gedaan. Klik hieronder op geluidsopnamen van de bewuste raadsvergadering en commissie


Na het weekend is er in overleg met wethouder van Driessche en Rudi Crombeen een tekst opgesteld voor een flyer die vanaf donderdag 3 november op de balie in de bieb zullen liggen.

Hieronder integraal een deel van de  flyer:

Geachte Bibliotheekklant,

Vorige  week heeft  u van ons een brief gekregen  met daarin vermeld de ontwikkelingen rondom  de bibliotheek in Vogelwaarde  en de opzet en inrichting van een 'bibliotheek op school'.   In het daarin  genoemde  tijdspad is niet gesproken  over het onbemand  toegankelijk zijn/worden van deze 'bibliotheek op school'. In deze flyer Iicht ik dat nader toe.

Er is besloten  om de 'bibliotheek op school' eerst en vooral op een goede manier in te richten en de inhoudelijke samenwerking tot stand te Iaten komen met de basisschool.  Een 'bibliotheek op school' betekent immers  ook dat samen met het onderwijsteam van de school extra  aandacht  aan lezen en leesbevordering wordt  gegeven.  Dat kost tijd.

We hopen dat na de zomer van 2012 de aanpassingen  aan de 'bibliotheek op school' kunnen  worden  gerealiseerd. Aanpassingen  die nodig zijn om ook buiten de schooluren toegang  te krijgen tot de bibliotheek. Dan kan de ruimte ook ingericht worden  als afhaal-  en inleverpunt voor gereserveerde bibliotheekmaterialen.

Uiteraard zullen  we u op de hoogte houden  van de ontwikkelingen hieromtrent.

Tot slot wil ik u wijzen  op de mogelijkheid die nu al bestaat om gereserveerde materialen op elke door u gewenste  bibliotheeklokatie in Zeeuws-VIaanderen te Iaten afleveren. Daarbij kunt  u bijvoorbeeld kiezen voor de nabijgelegen lokatie in Zaamslag.  Deze bibliotheek is iedere dag, ook in het weekend,  open van 08:00  tot  20:00  uur.

En mocht  u om fysieke  redenen  niet in staat  zijn om uw materialen elders op te halen, bied  Bibliotheek Zeeuws-VIaanderen u de mogelijkheid om deel te nemen aan de Boek-aan-Huis-dienst. Hiermee  worden  de door u gewenste  materialen bij u thuis  afgeleverd en later ook weer opgehaald.

Voor de volledige flyer, klik hier.

Ik ben blij dat hetgeen is afgesproken met de bibliotheekvisie over de mediatheek in Vogelwaarde ook wordt nagekomen.

Nadeel voor Vogelwaarde is dat een fysieke bieb verdwijnt, maar voordelen zijn de mogelijkheid om dagelijks meerdere uren de mogelijkheid te hebben om bestelde boeken af te halen of terug te brengen. En alle basisscholen krijgen een bibliotheekvoorziening.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zaterdag 29 oktober 2011: Openstelling Groot Eiland

Maandag 17 oktober werd een pad op het Groot Eiland voor publiek opengesteld. Zie bericht in PZC.
Vanmiddag zijn we daar dus eens een rondje gaan lopen. Viel eigenlijk wel een beetje tegen. Er is een pad aangelegd langs de rand van het Groot Eiland zonder ook maar ergens eens dieper het gebied in te trekken. En dat is jammer. Of dit nu allemaal tegen de gemaakte kosten en moeite opweegt, vraag ik mij af. Of is dit een begin?

Er staat een prachtige kijktoren vernoemd naar de verongelukte PvdA-gedeputeerde Thijs Kramer, maar daar is niet bij te geraken. Is de toren niet bedoeld voor iedere natuurliefhebber? Alleen voor leden van de Steltkluut???

Hier een serie foto's die vanmiddag zijn gemaakt

Aanvulling 12 november 2011:

Van de Steltkluut ontving ik onderstaande reactie:

===================================================================================
De uitkijktoren is voor iedereen toegankelijk via een pad dat begint bij de boerderij op de hoek van de Hogeweg. Bij het begin van het pad moet nog een bordje worden geplaatst,
Het pad
aan de zuidzijde van het Groot Eiland is inderdaad wat marginaal.

Gelukkig hebben we met de familie kunnen afspreken dat er vanaf januari ook excursies op het Groot Eiland zelf worden georganiseerd door de Steltkluut.

 de excursiedata zijn:

- 18 februari 2012: middagexcursie van 13.00 tot 16.00 uur

- 12 mei 2012: ochtendexcursie van 9.00 tot 12.00 uur

- 21 juni 2012: avondexcursie van 19.00-22.00 uur

- 6 oktober 2012: middagexcursie van 13.00 tot 16.00 uur

 de excursies zullen in ons blad worden aangekondigd en deelname is mogelijk na aanmelding op het telefoonnummer dat bij de aankondiging staat.
===================================================================================

Opmerking van mij: Waarschijnlijk zullen aankondigingen ook via de website en de regionale kranten worden gedaan.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Dinsdag 18 oktober 2011: Mooie luchten kust Groede

Zwoegen tegen de golvenVandaag 's morgens een vergadering van de OR van Dow bijgewoond, 's middags samen met Marijke lekker uitwaaien aan de kust bij Groede. Prachtige luchten, schepen die de golven doorklieven. Een stevig briesje maar alles onder een mooi zonnetje. Een goed strandpaviljoen. Wat moet een mens nog meer?

Morgen cultuur in Middelburg (Zeeuws Museum) en een lezing van Jeroen van der Veer (ex-Shell). Weer een mooie vakantiedag in het verschiet.

Klik op de foto hiernaast voor een kleine foto-impressie. Klik dan op eerste foto en vervolgens met de pijltjes

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zaterdag 15 oktober 2011: Filmpjes en info eekhoorn

Toevoeging 29 oktober 2011:

Vanmiddag hebben we de eekhoorn gevangen en afgeleverd in Axel om te worden vervoerd naar opvangcentrum De Mikke, Eigenlijk vonden we het wel jammer dat hij weg ging, maar we merkten de afgelopen dagen wel dat er nogal werd geknaagd aan het dak.

Voor alle foto's klik hier

Toevoeging dinsdag 18 oktober 2011:
Vandaag heb ik op
www.waarnemingen.nl de eekhoorn aangemeld.: http://waarneming.nl/waarneming/view/61301739

Binnen een paar uur kreeg ik een aantal interessante reacties. Eerst een verzoek om meer foto's. Daarna kreeg ik vanuit de zoogdiervereniging de vraag of het niet verstandig was om deze uitheemse soort eekhoorn te vangen.
Buitenlandse eekhoorns kunnen bij meerdere dieren namelijk een grote bedreiging voor de inlandse eekhoorns gaan vormen (grijze eekhoorn Engeland; Pallas' bij Weert, in Frankrijk en in Italië). Derhalve leek het hun het beste het dier te vangen en naar een opvangcentrum te brengen.
Het leek mij maar het beste om dit advies van deskundigen op te volgen. Een kenner uit Hulst heb ik inmiddels benaderd om de eekhoorn maar te vangen.
Jammer
voor de eekhoornkooi die we hebben opgehangen in de boom naast ons huis.

http://www.youtube.com/watch?v=B80jSEG5FyQ

http://youtu.be/NmTpLky4Mgw

http://www.eekhoorns.nl/set/soorten_extern/samenvatting.php?id=25

Aangevreten kussen tuinstoel: images/Eekhoorn/2011-10-17 17.31.33.jpg

Reacties naar ron@rondekort.nl

Zondag 9 oktober 2011: Bezoek van een eekhoorn

Eekhoorn in Beukenstraat VogelwaardeAfgelopen week belde Marijke me op tijdens m'n werk en vertelde dat een eekhoorn aan de tuindeuren was gesignaleerd. Het was nog relatief vroeg op de dag dus drank was er niet in het spel. Ongelofelijk dat er hier in Vogelwaarde eekhoorns zouden zijn.
Vandaag dus maar eens een paar walnoten neergelegd en de camera in de aanslag. En ja hoor, binnen enkele minuten verscheen onze vriend en haalde de walnoot weg.
Afgelopen nacht hadden we 'm ook al bezig gehoord op het dak. Waarschijnlijk zit hij ergens onder de pannen.
Binnenkort hangen we een eekhoornkastje op in onze boom in de tuin. Kijken of hij daar wil gaan nestelen. Misschien hangen we er een klein cameraatje in zodat we een en ander kunnen volgen.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zondag 9 oktober 2011: De Nieuwe Bierkaai gaat helemaal goed komen

Overzicht werkzaamhedenGisteravond liepen we tijdens de Walking Benefit langs de graafwerken aan de Bierkaaistraat. Ondanks de donkerte kregen we toch wel een mooie indruk van alle werkzaamheden die daar momentaal plaatsvinden. Vanmiddag maar eens gaan kijken en wat foto's gemaakt.
We waren wel onder dxe indruk van de voortgang aan dit project. De contouren van de hoge en lage kade langs de haven waren al goed zichtbaar.
Ook de opgegraven restanten uit het verleden waren goed zichtbaar. Prima dat ze straks ook zichtbaar blijven en het project zodanig wordt aangepast. Als men deze oude elementen tijdens de verdere voortgang ook op dezelfde wijze gaat behouden voor de toekomst, dan zal in de toekomst daar ongetwijfeld profijt van getrokken worden.

Klik hier voor een foto-impressie.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zondag 11 september 2011: PvdA stelt weer vragen over bekostiging Hoogwaterprogramma

Omdat gedeputeerde Sjoerd Heijning eerder weg moest bij de commissie Bestuur, Financien en Welzijn vrijdag 9 september, zijn de geplande vragen schriftelijk nagestuurd. Zij worden middels het verslag binnenkort beantwoord. 

Vragen behorende bij “Afschrift GS-brieven van 12 juli 2011 aan staatssecretaris I&M en bestuur Unie van Waterschappen over financiering Hoogwaterbeschermingsprogramma (Bestuursakkoord Water)

 Toelichting:

Op 23 mei 2011 werd in de vergadering van Provinciale Staten een PvdA-motie over het Bestuursakkoord Water en de daaruit voortvloeiende torenhoge kosten voor Zeeland en haar inwoners unaniem aangenomen. Vervolgens duurde het tot 18 juli 2011 voordat de in de motie gevraagde actie middels een brief werd uitgevoerd. De PvdA-Statenfractie vind dat geen blijk van overtuigend optreden.

De PvdA-Statenfractie is nog steeds erg ongelukkig met de financiering zoals die in het Bestuursakkoord Water is geregeld. De solidariteit in de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is ver te zoeken en de inwoners van Zeeland zullen over een aantal jaren de hoge kosten voor de primaire waterkeringen mogen ophoesten. De PvdA-Statenfractie vindt dit oneerlijk en onverteerbaar.

 Naar aanleiding hiervan heeft de Statenfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen:

1.    Acht uw college de inspanning om uitvoering aan de motie van 23 mei 2011 te geven afdoende? Zo ja, waaruit blijkt dit?

2.    Hoe verhoudt het standpunt van de Provincie Zeeland zich tot het standpunt van het Waterschap Scheldestromen over het ontbreken van een glasharde solidariteitsclausule met verdeelsleutel voor de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

3.    Heeft u contact opgenomen met het bestuur van Waterschap Scheldestromen alvorens u brieven bent gaan versturen naar het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, het bestuur van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg? Zo ja, waarom hebben beide dagelijkse besturen deze brieven niet ondertekend om een krachtiger Zeeuws geluid af te geven? Zo nee, waarom heeft u dit nagelaten?

4.    Hoe verhoudt het antwoord van uw college op een vraag van de PvdA-Statenfractie tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2011 zich tot de hierboven genoemde inspanning? Klik hier voor het videofragment.

5.    Is het besef van de mogelijke gevolgen van het Bestuursakkoord Water voor de Zeeuwen voldoende doorgedrongen tot uw college? Zo ja, bent u het dan met de PvdA eens dat er alles aan gelegen is dit financiële noodlot af te wenden?

6.    Welke concrete acties mogen de Zeeuwen van uw college verwachten in dit dossier?

Ron de Kort

PvdA Statenfractie

In het bestuursakkoord staat dat de regio's in de komende jaren zelf gaan opdraaien voor de kosten van de primaire waterkeringen. Tot nu toe werd dit betaald uit rijksmiddelen. Doordat Zeeland dunbevolkt is, zal dit ongetwijfeld gaan leiden tot torenhoge rekeningen voor onze inwoners. Vandaag dat de PvdA-fractie zich steeds blijft verzetten tegen deze manier van financieren.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

PVDA-stemmer bedankt

Een prachtige uitslag gisteren. Bijna de allergrootste met 7 zetels.
Beteknt ook dat er een zware verantwoording op ons rust om het allemaal waar te gaan maken.

Zie voorlopige uitslag

Extra persoonlijke speerpunten voor Zeeuws-Vlaanderen

Partij van de Arbeid kiest voor investeren in de samenleving. Onze ambitie is: Zeeland nóg mooier maken, met behoud van kwaliteit en de menselijke maat!

Wij streven naar uitbreiding schone werkgelegenheid in Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen. Ruimte voor industriele activiteiten in de Kanaalzone met uitbreiding sluizencomplex

Wij zeggen NEE tegen opgeven landbouwgrond voor natuurcompensatie zonder meer. Moet een groter meeromvattendplan voor zijn met grote economische impulsen voor de regio zoals bv Waterdunen en Perkpolder

Wij zetten ons in voor een versterking van het ziekenhuis in Terneuzen met volwaardig functionerende dependances in Hulst en Oostburg

Wij gaan de verkeersknelpunten bij Hulst/Kapellebrug, Schoondijke en Sas van Gent aanpakken en de doorgaande wegen in Zeeuws-Vlaanderen sterk verbeteren. Hierbij luisteren naar de dorpsraden en inwoners van Zeeuws Vlaanderen.

Wij zorgen samen voor leefbare kernen met mogelijkheden voor het bouwen van betaalbare woningen voor iedereen en streven naar behoud van voorzieningen.

Wij gaan voor gratis openbaar vervoer voor iedereen, om te beginnen voor 65-plussers, gehandicapten en 12 tot 18-jarigen want openbaar vervoer ondersteunt sociale deelname!

Wij dragen bij aan een versterking van alle onderwijsfuncties in Zeeuws-Vlaanderen door optimale samenwerking.

Wij ijveren voor snelle openbaar vervoer verbindingen vanuit de flanken naar de Kanaalzone en de rest van Zeeland.

Voor bovenstaande ga ik mij inzetten in de komende jaren. U mag op mij rekenen.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

==================================================================

Zaterdag 19 februari 2011: Clientenraad Ter Schorre gooit het bijltje er bij neer

Vandaag ontvingen we een brief van de clientenraad van verzorgingshuis Ter Schorre in Terneuzen met hierin de aankondiging dat de clientenraad per direct is opgestapt.
Voor afschrift brief, klik hier.

Als clientenraad voelen ze zich niet meer serieus genomen door de directie van SVRZ en niet meer in staat om voor de belangen van de clienten nog op te komen.
Als je ziet wat tegenwoordig de normen zijn, dan schaam ik mij diep. Dat dit in een land als Nederland normaal wordt gevonden gaat er bij mij niet in.

Wilt u betere zorg voor onze ouderen?

Stem daarom op 2 maart niet op VVD, CDA of PVV, kies PvdA

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zaterdag 19 februari 2011: Bibliotheekvisie een stap voorwaarts

Bibliotheken in de toekomst

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Hulst in meerderheid gekozen voor de bibliotheekvisie “Een uitgelezen kans”

Met deze visie wordt een belangrijke stap gezet om de service naar de gebruikers en alle kernen uit te breiden.

In de huidige situatie is er een hoofdvestiging in Hulst met kleinere dependances in Kloosterzande (open 17 uren per week) en Vogelwaarde (open 6 uren per week). In andere kernen komt de bibliobus voor 1 uurtje per week.

Wat in de toekomst:

 • Hoofdvestiging in Hulst blijft volldig intact.

 • Sint Jansteen, Kloosterzande, Vogelwaarde en Clinge krijgen mediatheken die ongeveer 44 uur/week toegankelijk zullen zijn. Doordeweeks van 16 - 20 uur en in het weekend van 8 - 20 uur. De aanwezige collectie is iets beperkter dan nu in Kloosterzande, waarschijnlijk zoals nu in de kleine bieb in Vogelwaarde. Een steeds toenemend aantal mensen bestelt hun te lenen boeken nu al via internet, thuis of in de mediatheek.

 • ALLE basisscholen in de gemeente krijgen een wisselcollectie die de gehele week toegankelijk zal zijn voor de leerlingen. Als je dat afzet tegenover dat ene uurtje bibliobus een enorme stap voorwaarts.

De tegenstemmers kiezen dus voor:

 • Geen voorzieningen in Sint Jansteen en Clinge

 • Geen voorzieningen op alle basisscholen

 • Minder ruime toegangstijden dan nu (er moet immers 60.000 euro worden bezuinigd)

De meerderheid van de gemeenteraad van Hulst (PvdA, CDA, VVD en Groot-Hontenisse) heeft dus een prima besluit genomen door te kiezen voor deze extra service voor onze burgers.
Op naar een nieuwe toekomst!

 

Ron de Kort, fractievoorzitter PvdA

Naar boven

Zondag 16 januari 2011: Zeeuws-Vlaamse PvdA-ers voor verkiezingen Provinciale Staten

Zeeuws-Vlaamse flyer als bestand (3 mb)

Reacties naar Ron de Kort

Naar boven

==================================================================================

Zondag 16 januari 2011: Linkse manisfestatie Amsterdam

Vandaag ben ik naar de bijeenkomst in Amsterdam geweest. Goed voorbereid, want rijden en parkeren in onze hoofdstad is geen sinicure. Daarom uitgezocht dat parkeren in parking onder Arena en met metro het gemakkelijks zou zijn. En hiermee vermeed je ook het dure parkeertarief in het centrum van Amsterdam. Voor een mooi bedrag van 6 euro mag je parkeren in deze parking en krijg je voor max 5 personen gratis OV-kaarten om met tram, bus of metro te reizen.

Om 9 uur vertrokken uit Vogelwaarde. Marijke afgezet bij dochter in De Meern en door naar Amsterdam Arena. Ik moet zeggen dat het reizen, zoals hierboven beschreven, naar onze grote steden ideaal is. Eerder ook bij Utrecht gedaan en ik kan het eenieder aanbevelen.
Na aankomst op station Waterlooplein een korte wandeling van 9 minuten en ik was bij het Vlaams Cultureel centrum De Brakke Grond. Mijn naam stond op de lijst van aangemelde personen en voorzien van een stempel mocht ik snel doorlopen.

Binnen veel standjes van PvdA, Groen Links en SP. Een mooie verbroedering op links. Ook was er een tentoonstelling in het gebouw van de FNV tegen de afbraak door dit kabinet van de sociale werkvoorziening. Voor "onze" Dethon betekent dit al een extra korting van meer dan 1 miljoen euro. Uiteindelijk komt het voor rekening van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten en dus ook voor de inwoners ervan. En zo komen er de komende jaren nog wel meer rekeningen uit Den Haag als we deze regering niet snel stoppen.

Afgelopen dagen zag ik op Twitter wat verontwaardiging onder VVD-ondernemers over de gestegen parkeertarieven in Hulst. Misschien dat ze beter eens contact opnemen met hun partijgenoten in Den Haag, want daar ligt de oorzaak. Tekorten van de rijksoverheid worden nu via het gemeentefonds afgewenteld op de gemeenten en dus op de inwoners er van. Er komt nog veel meer ellende op ons af, al zijn ze in Den Haag wel zo slim om even te wachten tot na 2 maart om het aan de grote klok te hangen. Maar al bekend is bv dat de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten moet, maar wel met minder geld. En zo zal het in komende jaren nog vaker zijn, als we daar geen stokje voor steken.

Het was in De Brakke Grond een mooie linkse manisfestatie waaruit ik weer de nodige energie heb geput voor de komende 6 weken naar de verkiezingen op 2 maart a.s.

Reacties naar Ron de Kort

Naar boven

=========================================================================

Woensdag 12 januari 2011: Rotondes IJzendijke

Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in het vooruitzicht (2 maart a.s.) kijk ik nog meer dan voorheen ook buiten de gemeentegrenzen. Nu deed ik dat toch wel al vanwege het feit dat ik al een paar jaar burgercommissielid ban van de commissie Bestuurlijke en Financiele Zaken.
Een paar jaar geleden werden er bij Vogelwaarde parallelwegen aangelegd en verloor Vogelwaarde ook een van haar twee rechtstreekse aansluitingen op de N61. Toen was er best wel enige commotie over, maar ging het wel gewoon door. Nu een paar jaar verder blijkt het allemaal wel mee te vallen en heeft niemand het er meer over.

Met dat in gedachte heb ik een paar weken geleden eens contact opgenomen met de voorzitter van de dorpsraad van IJzendijke. Ook daar wordt in het nieuwe ontwerp voor de N61 een directe aansluiting weggehaald en houdt IJzendijke er ook maar 1 over.

In de wandelgangen wordt wel eens gesuggereerd dat de vele protesten tegen de plannen de uitvoering wel eens op de lange baan zouden kunnen doen schuiven. En daar zitten we nu ook niet op te wachten. De problemen zijn al groot genoeg in West-Zeeuws Vlaanderen met het vele verkeer.

Nu ik mij de afgelopen weken wat meer heb verdiept in de situatie en het bezwaarschrift van de dorpsraad in detail heb gelezen, ben ik van mening dat de situatie in IJzendijke geheel anders is dan toendertijd in Vogelwaarde.

Ik denk dat de dorpsraad en alle andere betrokkenen hun bezwaren moeten handhaven, want een uitvoering van het huidige plan is slecht voor Ijzendijke en haar omgeving. In Vogelwaarde bleven de verkeersstromen eigenlijk vrijwel intact. Dat is in IJzendijke helemaal anders. Door het wegvallen van de westelijke aansluiting op de N61 zullen de verkeersstromen helemaal veranderen en daar zijn de smalle straten van IJzendijke niet op berekend. Vreemd dat de plannenmakers dit ook niet inzien.

Documenten:
PS2011/01_OTB_N61_Besluit_toelichting_tcm306-282216.pdf (let op ruim 7 mb)
PS2011/165a N61 Zienswijze 15-8-10.doc
PS2011/37a Voorstellen Verkeerssituatie kern IJzendijke 14 apr 10.doc
PS2011/kaart_N61_Hoek-Schoondijke_tcm174-273978.pdf

Reacties naar Ron de Kort

Naar boven

=========================================================================

Vrijdag 7 januari 2011: Midlife crisis spelen The Rolling Stones

========================================================================

Woensdag 5 januari 2011: Campagne voor verkiezingen Provinciale Staten

Afgelopen weken hebben de hoogste 4 Zeeuws-Vlaamse kandidaten van de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen voor Provinciale Staten diverse keren samengezeten. Daarbij hebben ze vorm gegeven aan de regionale invulling voor die verkiezingen op 2 maart a.s.. Alles op alles zal worden gezet om de aanstaande PvdA-fractie in Provinciale Staten zo groot mogelijk te laten zijn en daarbij te zorgen voor maximaal mensen uit Zeeuws-Vlaanderen.
Bij dit overleg is ook belangrijke inbreng geweest van alle zittende PvdA-wethouders in Zeeuws-Vlaanderen.
Klik hier voor de kandidatenlijst met in gele achtergrond de Zeeuws-Vlaamse kandidaten.

Alhoewel de campagne zeker zal worden beheerst door der landelijke politici vanwege de komende zetelverdeling in de Eerste Kamer gaan we toch proberen met voor Zeeuws-Vlamingen belangrijke regionale punten kiezers naar ons toe te halen. Meer hierover later na afstemming met coordinerend campagneteam.

Reacties kunnen naar: ron@rondekort.nl

Naar boven

=================================================================

Zaterdag 1 januari 2011: Beste wensen

Marijke en ik wensen iedereen het allerbeste toe. Vooreerst een goede gezondheid en dat alle voornemens en wensen maar uit mogen komen.

Naar boven

===================================================================================================================